Posts Tagged ‘tevékenység’

Apr 4

A Szervezet felső vezetősége, az MSZ EN ISO 9001:2019, valamint az MSZ EN ISO 14001:2015 továbbá MSZ ISO 45001:2018 szabványokban meghatározott alapelveknek megfelelően az ipari vízkezelés, technológiai kezelés tevékenységére (kereskedelem és karbantartás) vonatkozóan a minőség-, környezeti és MEB politikáját az alábbiakban teszi közzé:

Tevékenységünk minél gazdaságosabb, a piaci igényekhez igazodó gyakorlása mellett a legfontosabb a megrendelői igények maximális kielégítése, az általunk forgalmazott termékek, szolgáltatások színvonalának állandó emelése, a minőség állandó magas szinten tartása.

  1. Szervezetünk léte vevőitől függ, így nem elegendő csupán azok jelenlegi szükségleteit követelményekké alakítva kielégíteni, hanem törekednünk kell jövőbeli, sőt látens igényeik megismerésére, és az annak megfelelően tevékenységeink folyamatos fejlesztésére, piaci pozícióink megőrzése érdekében.
  2. A szervezet vezetése a célok kitűzése, valamint a munkatársak szervezet jövőjébe vetett hitének megtartása érdekében, folyamatosan figyelemmel kíséri a külső környezeti változásokat, s azokat értékelve jelöli ki a fejlesztési, piacszerzési irányokat, illetve alakítja ki a cég jövőképét.
  3. A szervezet tulajdonosi szemléletű vezetése mindent megtesz a jó munkahelyi légkör, illetve munkakörnyezet kialakításáért, ezen túlmenően arra törekszik, hogy munkatársait a lehető legszélesebb körben bevonja a döntések előkészítésébe, s ezáltal mozgósítsa őket képességeik legjavát adni a munkavégzéshez. A munkatársak felkészültségét és képességeit képzéssel, illetve továbbképzéssel fejlesztjük.
  4. A Szervezet vezetősége és munkatársai elkötelezettek a környezetszennyezések, káros környezetterhelések megelőzésére és a tevékenységek környezetre gyakorolt negatív hatásaink minimalizálására, a keletkező hulladékokat szelektíven tároljuk, illetőleg szelektív hulladéktárolóba visszük.
  5. A szervezet vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a sérülések és az egészségkárosodás megelőzése, továbbá a MEB-irányítás és a MEB működés folyamatos fejlesztése iránt. A szervezet vezetése és munkatársai mindent megtesznek a balesetmentes, biztonságos munkavégzés érdekében, rendszeresen részt vesznek baleset megelőzési és elsősegély oktatásokon.
  6. A folyamatos tökéletesítés és fejlesztés céljából a Szervezet – ahol lehet – mindig alkalmazza a feladat meghatározás, folyamattervezés -> a munkafolyamat megszervezése -> végrehajtás -> figyelemmel kísérés, ellenőrzés -> szükség esetén azonnali beavatkozás modelljét.
  7. A tényeken, illetve pontos adatokon, információkon alapuló döntéshozatal érdekében, részletesebben alakítjuk ki a szolgáltatási folyamatokat és ezzel a vevői megelégedettség szintjét tudjuk növelni és mérni, és biztosítjuk a megfelelő információáramlást a szervezeten belül.
  8. A közös értékteremtés céljából, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítására törekszünk a szolgáltatások valamennyi területén beszállítóinkkal, illetve alvállalkozóinkkal, a minőség iránti elkötelezettségük, lojalitásuk fokozása érdekében.

Budapest, 2020.09.01.